ABSORBENTU PIELIETOJUMS

ABSORBENTU VEIDI

ABSORBENTU GRANULAS

Absorbentu granulas - materiāli ar īpaši augstu absorbēšanas spēju, absorbē jebkuru agresīvu vai neagresīvu šķidrumu noplūdes, gan parastās organiskās un neorganiskās ūdenī šķīstošās ķimikālijas, gan īpašus organiskos savienojumus. Granulu absorbenti tiek plaši pielietoti ātrai, drošai dažādu izlijušu un izplūdušu šķidrumu savākšanai dažādās rūpniecības un pakalpojumu nozarēs. Granulu absorbenti tiek pielietoti veiksmīgai preventīvo pasākumu veikšanai, palīdzot novērst tiešus kaitējuma draudus videi, kā arī lai likvidētu avārijas sekas uz autoceļiem un darbavietās.


       ABSORBENTU BONAS

Absorbē uz naftas produktiem bāzētus šķidrumus līdz pat 25 reizes vairāk par paša svaru, ūdeni neuzsūc. Vienlaicīgi bonas darbojas kā barjera. Pat pilnīgi uzsūkušās ar naftas produktiem bonas peld ūdenī.

Bonas ir viegli izvietojamas un savācamas bez speciālām iekārtām vai speciāli apmācīta personāla.

Absorbējošās bonas ir izgatavotas no 100 % polipropilēna. Medicīniski testēti. Nav toksiski vai citādi bīstami veselībai. Bonu uzglabāšanas laiks ir neierobežots, gaisa temperatūra un mitrums neiespaido, īpaši uzglabāšanas apstākļi nav paredzēti.

Bonas ar metāla stiprinājumiem galos var tikt savienotas jebkāda izmēra garumos, veidojot barjeras dažādām vajadzībām uz ūdens vai rūpniecībā.

Absorbē lielus naftas produktu daudzumus nelielās ierobežotās platībās – grāvjos, novadcaurulēs u.c.
Var lietot kā filtrējošo elementu.


        ABSORBENTI RUĻĻOS

 • Absorbentu ruļļi ir piemēroti, lai viegli noklātu lielas platības uz zemes vai ūdens, var tikt piegriezti specifiskiem laukumiem.
 • Vieglie absorbentu ruļļi ideāli nelielām naftas produktu noplūdēm.
 • Izturīgie absorbentu ruļļi satur par 50 % vairāk saspiesta polipropilēna materiāla. Uztur formu, var viegli paslidināt zem pilošām iekārtām.
 • Laminētie absorbentu ruļļi – no apakšpuses laminēti, nodrošina absorbējošu barjeru.
 • Antistatiskie absorbentu ruļļi paredzēti lietošanai pie viegli uzliesmojošiem šķidrumiem un statiskās elektrības avotiem.
Ruļļus var viegli un ātri noklāt pāri lielām virsmām, var izgriezt dažādās formās, lai derētu specifiskiem laukumiem. Pielieto dažādi – naftas un ķīmiskajā rūpniecībā, laboratorijās, mašīnbūvē, darbnīcās.


        ABSORBENTI LOKSNĒS

Ātri izklājamas, viegli savācamas, efektīvas jebkurā naftas produktu noplūdē uz zemes vai ūdenstilpnēs.
Vieglās absorbentu salvetes ir ideālas mazām noplūdēm.
Laminētās absorbentu salvetes – no apakšas laminētas, nodrošina absorbējošu barjeru.
Antistatiskās absorbentu salvetes paredzētas lietošanai pie viegli uzliesmojošiem šķidrumiem un statiskās elektrības avotiem.        ĶĪMISKU ŠĶIDRUMU/NAFTAS PRODUKTU/UNIVERSĀLI ABSORBENTU PRODUKTI

NAFTAS PRODUKTU ABSORBENTI -
Absorbē tikai uz naftas produktiem bāzētus šķidrumus līdz pat 25 reizes vairāk par paša svaru, ūdeni neuzsūc.

UNIVERSĀLI ABSORBENTI -
Universālie absorbenti, kas absorbē gandrīz jebkuru šķidrumu, ieskaitot uz naftas produktiem bāzētus šķidrumus, pāri par 600 ķimikāliju šķīdumu un ūdeni.

ĶĪMISKU PRODUKTU ABSORBENTI -
Ķīmisku produktu absorbcijas materiāli. Pieejami ruļļos, loksnēs, spilvenu veida, bonas u.c.  Absorbentu materiāli absorbē ļoti lielu klāstu ķīmiskus produktus, skabes, sārmus, agresīvas vides šķidrumus. 
Ķīmiskie absorbenti ir koši zaļā krāsā, lai utilizējot netiktu sajaukti ar citiem produktiem un tiktu likvidēti droši.


Lai varētu efektīvi nodrošināt preventīvos pasākumus dabas piesārņojuma novēršanai un avārijas seku
likvidēšanai, drošas un tīras darba vides nodrošināšanai, SIA DELTARS piedāvā plašu absorbentu materiālu
klāstu: Apskatīt katalogu

ABSORBENTUS IZMANTO:

 • Naftas pārstrādē un rūpniecībā;
 • Ķīmiskajā rūpniecībā; 
 • Plastmasas rūpniecībā; 
 • Auto, lidmašīnu un kuģu būvē;
 • Elektroniskajā rūpniecībā;
 • Tipogrāfijās;
 • Tekstilrūpniecībā;
 • Metālrūpniecībā;
 • Mašīnbūvē; Attīrīšanas uzņēmumos; 
 • Dzelzceļa uzņēmumos;
 • Lidostās; 
 • Ostās;
 • Elektrostacijās; 
 • Filtrēšanas iekārtās (augsne, ūdens,  gaiss); 
 • Garāžās un darbnīcās; 
 • Ceļa negadījumu seku likvidēšanā; 
 • Ugunsdzēsības un glābšanas dienestos. u.c.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.