VAS Latvijas valsts meži - Nosacījumi naftas produktu absorbējošo materiālu lietošanai:

                     


Meža darbos izmantojamās tehnikas un motorinstrumentu uzpildes un ekspluatācijas laikā jānovērš vai līdz minimumam jāsamazina augsnes un ūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem vai tehniskajiem šķidrumiem. Par būtisku augsnes piesārņojumu uzskata, ja naftas produktu vai tehnisko šķidrumu noplūde augsnē ir lielāka par 100 cm2 uz augsnes virsmas. Par būtisku ūdens piesārņojumu uzskata, ja uz ūdens virsmas var novērot naftas produktiem raksturīgo krāsaino plēvi. Visās tehnikas vienībās, kuras iesaistītas meža darbu izpildē, jābūt vides aizsardzības (naftas produktu absorbentu) komplektam.

Vides aizsardzības komplektā jābūt iekļautiem:

  • naftas produktus absorbējošiem paklājiem; (izmanto dažādu virsmu attīrīšanai no naftas produktiem, kā arī zem motorzāģiem to apkalpošanas brīžos)(izmanto radušās noplūdes absorbēšanai no meža tehnikas, novietojot zem tās)
  • naftas produktus absorbējošai bonai; (izmanto noplūdes uztveršanai meža tehnikā, novietojot noplūdes avota ceļā, kā arī, lai veidotu aizsprostus naftas produktiem strautos un grāvjos)
  • cimdu pārim;
  • atkritumu maisiem.

Prasības naftas produktus absorbējošo paklāju lietošanai:

Zem degvielas vai tehnisko šķidrumu kannām, ja netiek izmantotas kannas ar degvielas pārliešanas aizsardzības snīpi, degvielas vai šķidrumu pārliešanas brīdī jānoklāj naftas produktus absorbējošie paklāji.

Absorbējošie paklāji jālieto visās vietās, kur novērojamas naftas produktu vai tehnisko šķidrumu noplūdes:

  • uzpildot mežā uzglabājamo degvielas tvertni, tehnikas degvielas vai eļļas bāku, ja ir noplūde caurules pievienošanas vietās;
  •  veicot tehnikas vai motorinstrumentu remontu, vietās kur noplūst naftas produkti vai tehniskie šķidrumi;
  • zem tehnisko šķidrumu un naftas produktu iepakojuma taras, ja no tās novērojamas noplūdes.


 Prasības naftas produktus absorbējošo bonu lietošanai:

Ar tehniku šķērsojot ūdensteces vai izpildot darbus tiešā ūdens tuvumā, regulāri jāpārbauda naftas produktu vai tehnisko šķidrumu noplūdes no tehnikas mezgliem.

Naftas produktus absorbējošā bona jālieto visos gadījumos, kad ūdenī var novērot naftas produktiem raksturīgo krāsaino plēvi.

Tekošā ūdenī naftas produktus absorbējošā bona jānovieto pa straumei no piesārņojuma vietas un iespējami tuvu tai. Bona (-as) jāizvieto tā, lai aizturētu piesārņojuma tālāku izplatīšanos.


ATCERIES!  Izlietoto naftas produktu  savāc, iepako un nodot bīstamo atkritumu savākšanas vietā.


VAS Latvijas valsts meži prasības piesārņojuma samazināšanai veicot meža darbus - SPIED ŠEIT!

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.